لیست قیمت

لیست قیمت چاپ کارت

مشخصات فنی کارت اسکرچ:
* لایه اول: مقوای ۲۵۰ گرم گلاسه، که چاپ روی آن انجام می شود.
* لایه دوم: چاپ اطلاعات متغیر.
* لایه سوم: روکش سلفون براق ۳۰ میکرون یا لمینیت براق ۱۵۰ میکرون.
* لایه چهارم: لایه محافظ اطلاعات متغیر و یا اسکرچ (scratch off).

چاپ افست کارت سلفون براق (۷ الی ۱۰ روز کاری)

کارت اسکرچ ۵٫۸ * ۸٫۴۷ تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
سلفون براق ۱۰۰۰ ۱۷۶
سلفون براق ۲۵۰۰۰ ۱۴۸
سلفون براق ۵۰۰۰۰ ۱۳۶
* توجه: هزینه کاور پلاستیکی ۲۶ تومان بوده که به قیمت هر کارت اضافه می شود. *
* توجه: برای استعلام قیمت تیراژهای بالاتر با شماره تماس ۸۸۷۵۳۱۱۰ تماس بگیرید. *

چاپ افست کارت لمینیت براق (۷ الی ۱۰ روز کاری)

 

کارت اسکرچ ۵٫۸ * ۸٫۴۷ تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق ۵۰۰۰ ۴۱۹
لمینیت براق ۱۰۰۰۰ ۳۷۸
لمینیت براق ۲۵۰۰۰ ۳۰۸

چاپ افست کارت نیوتیک (۷ الی ۱۰ روز کاری)

 

کارت اسکرچ ۵٫۸ * ۸٫۴۷ تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق ۵۰۰۰ ۲۹۳
لمینیت براق ۱۰۰۰۰ ۲۳۲
لمینیت براق ۲۵۰۰۰ ۱۹۵

چاپ فوری (۳ روزه)

کارت اسکرچ ۵٫۸ * ۸٫۴۷ تیراژ (حداقل) قیمت کل (تومان)
سلفون براق ۲۰۰ ۲۳۲/۰۰۰
سلفون براق ۳۰۰ ۲۸۰/۰۰۰
سلفون براق ۵۰۰ ۴۴۵/۰۰۰
سلفون براق ۱۰۰۰ ۵۶۱/۰۰۰
لمینیت براق ۲۰۰ ۲۷۳/۰۰۰
لمینیت براق ۳۰۰ ۳۳۷/۰۰۰
لمینیت براق ۵۰۰ ۴۶۵/۰۰۰
لمینیت براق ۱۰۰۰ ۷۳۱/۰۰۰
نیوتیک ۲۰۰ ۳۹۱/۰۰۰
نیوتیک ۳۰۰ ۴۴۲/۰۰۰
نیوتیک ۵۰۰ ۶۱۳/۰۰۰
نیوتیک ۱۰۰۰ ۷۸۴/۰۰۰