شرح خدمات

شرح خدمات چاپ کارت

ساخت و چاپ بارکد متغیر میله ای و بارکد QR
مجموعه چاپ کارت توانایی ساخت و تولید انواع بارکد به صورت رندوم و سریال را دارد. هر بارکد حاوی اطلاعاتی مربوط به خود است.

ساخت و چاپ پین کد و شماره سریال
مجموعه چاپ کارت توانایی ساخت و تولید اطلاعات متغیر به صورت رندوم و سریال را دارد. همچنین توانایی ساخت و چاپ پین و کد و رمز با اطلاعات فارسی و یا انگلیسی را نیز دارد.

چاپ اسکرچ پوشش امنیتی قابل خراش
برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه مانند کد ورود و یا رمز روی پین کد و یا رمز با ماده ای به نام رمزپوش و یا اسکرچ پوشیده می شود . مجموعه چاپ کارت توانایی چاپ اسکرچ در ابعاد و اندازه های مختلف را دارد.

چاپ کارت در ابعاد و اشکال مختلف
مجموعه چاپ کارت توانایی طراحی و تولید کارت در ابعاد و اشکال مختلف را همراه با چاپ کد و اسکرچ دارد. هر طرحی که اندازه و شکل خلاقانه و نامتعارفی دارد قالب آن ساخته و کارت به همان شکل چاپ و تولید می شود.