لیست قیمت

لیست قیمت چاپ کارت

مشخصات فنی کارت اسکرچ:
* لایه اول: مقوای ۲۵۰ گرم گلاسه، که چاپ روی آن انجام می شود.
* لایه دوم: چاپ اطلاعات متغیر.
* لایه سوم: روکش سلفون براق ۳۰ میکرون یا لمینیت براق ۱۵۰ میکرون.
* لایه چهارم: لایه محافظ اطلاعات متغیر و یا اسکرچ (scratch off).

چاپ افست کارت سلفون براق (۷ الی ۱۰ روز کاری)

کارت اسکرچ ۵٫۸ * ۸٫۴۷ تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
سلفون براق ۱۰۰۰ ۱۹۱
سلفون براق ۲۵۰۰۰ ۱۶۲
سلفون براق ۵۰۰۰۰ ۱۴۹
* توجه: هزینه کاور پلاستیکی ۳۸ تومان بوده که به قیمت هر کارت اضافه می شود. *
* توجه: برای استعلام قیمت تیراژهای بالاتر با شماره تماس ۸۸۷۵۳۱۱۰ تماس بگیرید. *

چاپ افست کارت لمینیت براق (۷ الی ۱۰ روز کاری)

 

کارت اسکرچ ۵٫۸ * ۸٫۴۷ تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق ۵۰۰۰ ۴۳۴
لمینیت براق ۱۰۰۰۰ ۳۸۸
لمینیت براق ۲۵۰۰۰ ۳۲۲

چاپ افست کارت نیوتیک (۷ الی ۱۰ روز کاری)

 

کارت اسکرچ ۵٫۸ * ۸٫۴۷ تیراژ (حداقل) قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق ۵۰۰۰ ۳۴۶
لمینیت براق ۱۰۰۰۰ ۲۷۳
لمینیت براق ۲۵۰۰۰ ۲۲۲

چاپ فوری (۳ روزه)

کارت اسکرچ ۵٫۸ * ۸٫۴۷ تیراژ (حداقل) قیمت کل (تومان)
سلفون براق ۲۰۰ ۲۳۶/۰۰۰
سلفون براق ۳۰۰ ۲۸۶/۰۰۰
سلفون براق ۵۰۰ ۴۵۴/۰۰۰
سلفون براق ۱۰۰۰ ۵۷۲/۰۰۰
لمینیت براق ۲۰۰ ۲۷۷/۰۰۰
لمینیت براق ۳۰۰ ۳۴۴/۰۰۰
لمینیت براق ۵۰۰ ۴۷۶/۰۰۰
لمینیت براق ۱۰۰۰ ۷۴۲/۰۰۰
نیوتیک ۲۰۰ ۳۹۱/۰۰۰
نیوتیک ۳۰۰ ۴۴۲/۰۰۰
نیوتیک ۵۰۰ ۶۱۳/۰۰۰
نیوتیک ۱۰۰۰ ۷۸۴/۰۰۰