چاپ بارکد

بارکد نوعی اطلاعات عددی و متنی است که به صورت رمز در می آید و با دستگاه بارکدخوان اطلاعات مخفی شده در آن قابل بازیابی می باشد. بارکد اولین بار در فروشگاه های امریکایی جهت سهولت در بازیابی اطلاعات محصول و انبارداری دقیق تر مورد استفاده قرار گرفت. بارکد به وسیله ی دستگاه بارکدخوان قابل خواندن است که این امر باعث تسهیل در شمارش و انبارداری کارت ها می شود.
اطلاعات داخل بارکد میـــــله ای فقط می تواند اعداد به صورت سریال یا رندوم باشد و در قالب بارکدهای QR می توان اطلاعات بیشتر شامل متن و اعداد را تولید کرد که آن هم می تواند متن فارسی و یا انگلیسی متغیر و یا اعداد ثابت و متغیر باشد.