بلاگ

Post with no breadcrumbs

استفاده از کارت تخفیف چه مزایایی دارد؟

کارت تخفیف حاوی یک کد محرمانه است که به مشتـری خود پس از خرید می دهید. مشتـری در مراجعـه بعـدی بـا ارائه کارت، از تخفیفی که شما تعیین کرده اید استفـاده می‌کند. درصـد تخفیف، تعـداد و این که به چه میـزان خـرید، کـارت تخفیـف تعـلق بگیرد را شمـا تعیین می کنید. برای مثــال تعیین می کنید به ازای هر صد هـزار تومــان خـرید یک ” کـارت تخفیف ” 5 درصد، هدیه بدهید.
این روش دو سـر بـرد، برای شما و مشتـری شماست. در حقیقت به کسانی تخفیف می دهید که می دانید قبـلا به شما سود کافی رسانده اند و در مقابل، مشتـری با دریـافت کـارت تخفیف برای مراجعه مجدد انگیـزه خوبی دارد و ارائه این خدمات از دید مشتری ارزشمند است. حتی اگر خودش نتواند از کارت تخفیف استفـاده کند آن را به کسی می‌دهد و این یعنی معرفی شما به افراد جدید.
البته کارت تخفیف به تنهایی قادر به افزایش و نگهداری مشتری شما نیست، برای خریداران غیر از قیمت و کیفیت کالا موارد دیگری نیز مهم است
– خوش اخلاق باشید
– شنونده خوبی باشید
– مشاوری راستگو و متخصص باشید
مشتـری های هر فروشگاه جز سرمـایه و دارایـی های کسب و کار هستند پس برای مـراقبت از این دارایـی همه تـوان خود را به کـار بگیـرید.